กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

อิ่ม ช้อป เพลิน กับทรู ที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 2560

 

ลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 2 วัน 1 คืน โรงแรมเทวัญดารารีสอร์ทแอนด์ สปา หัวหิน

ลูกค้าทรูลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 2 วัน 1 คืน Paradise Suite Pool Villa โรงแรมเทวัญดารารีสอร์ทแอนด์ สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อม Dinner สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 24,900 บาท รวมมูลค่า 74,700 บาท

วิธีการรับสิทธิ์

เมื่อกดรับสิทธิ์ส่วนลดของ TrueYou จากร้านค้าที่ร่วมรายการในซีคอนสแควร์แล้วจะได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนี้ด้วย 1 สิทธิ์โดยอัตโนมัติ

*ลูกค้าทรู จะต้องเก็บใบเสร็จจากการรับประทานอาหารจากร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันหากได้รับของรางวัล ทั้งนี้ วันที่ปรากฏในใบเสร็จจะต้องเป็นวันเดียวกับที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์พิเศษ ทาง โทรศัพท์(USSD) และ TrueYou Application

เงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย อิ่มช้อปเพลินกับทรูที่ซีคอนสแควร์ 2560
1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1.1 เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการ ในนามบุคคลธรรมดา ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ที่มีสถานะของการใช้สินค้าและ/หรือบริการในสถานะปกติ โดยต้องไม่ปรากฏว่ามีหนี้ค่าใช้สินค้าและ/หรือบริการค้างชำระทั้งสิ้น (“ลูกค้าทรู”) หรือ
  1.2 เป็นลูกค้าทรู และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรู แบล็คการ์ด (“ลูกค้าทรู แบล็คการ์ด”) ที่มีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน
  1.3 เป็นลูกค้าทรู และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรู เร้ดการ์ด (“ลูกค้าทรู เร้ด การ์ด”) ที่มีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2560 จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2560 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2. สิทธิพิเศษและเงื่อนไขจากรายการส่งเสริมการขายอิ่มช้อปเพลินกับทรูที่ซีคอนสแควร์ 2560 มีทั้งสิ้น 3 สิทธิพิเศษ (“ศูนย์การค้า”) และร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่ร่วมรายการ ดังนี้
  2.1 สิทธิพิเศษที่ 1. : ส่วนลดสูงสุด 70 % และสิทธิพิเศษจาก ร้านค้ากว่า 50 ร้าน ที่ร่วมรายการ
    2.1.1 ลูกค้าทรู และ/หรือลูกค้าทรู แบล็คการ์ด และ/หรือลูกค้าทรู เร้ด การ์ด รับส่วนลด และสิทธิพิเศษจาก ร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในศูนย์การค้า ตามที่บริษัทกำหนด
    2.1.2 วิธีการรับสิทธิพิเศษ 1. แสดงรหัสสิทธิพิเศษทุกครั้งก่อนรับสิทธิ 2. วิธีรับรหัสสิทธิพิเศษ มี 3 ช่องทาง ได้แก่ ก. ลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์เครือข่ายทรูมูฟเอช รับสิทธิ์โดยกด *878*รหัสร้านค้า# โทรออก [ไม่เสียค่าใช้บริการ] ข. ลูกค้าที่ใช้โทรศัพท์เครือข่ายอื่น รับสิทธิ์ผ่าน www.trueyou.co.th ค. รับสิทธิ์ผ่าน TrueYou Application หรือ www.trueyou.co.th/code
  2.2 สิทธิพิเศษที่ 2. :สิทธิพิเศษลุ้นรับบัตรกำนัล จำนวนจำกัด
     2.2.1ลูกค้าทรู และ/หรือลูกค้าทรู แบล็คการ์ด และ/หรือลูกค้าทรู เรดการ์ด ลุ้นรับบัตรกำนัลตามที่บริษัทกำหนด เมื่อนำใบเสร็จจากการใช้จ่าย 800 บาท ขึ้นไป จากร้านค้าที่ร่วมรายการฯ ภายในศูนย์การค้า มาแสดง ณ จุดแลกของสมนาคุณ ภายในศูนย์การค้า (สามารถรวมใบเสร็จได้ และวันที่ในใบเสร็จและวันที่แลกรับของสมนาคุณจะต้องเป็นวันเดียวกัน) (1 ท่าน/1สิทธิ์/ตลอดโครงการ)
     2.2.2 วิธีการรับสิทธิพิเศษ
        1. แสดงใบเสร็จจากร้านค้า ร้านอาหารที่ร่วมรายการ มูลค่า 800 บาท ขึ้นไป (วันที่ในใบเสร็จและวันที่แลกรับของสมนาคุณจะต้องเป็นวันเดียวกัน) และ
       2. แสดงรหัสสิทธิพิเศษก่อนรับสิทธิ 
  2.3 สิทธิพิเศษที่ 3. : รหัสสิทธิพิเศษ ตามที่ลูกค้ากดขอรับสิทธิพิเศษที่ 1. สามารถนำมารับสิทธิพิเศษที่ 3. ดังนี้
     2.3.1 ลูกค้าทรู และ/หรือลูกค้าทรู แบล็คการ์ด และ/หรือลูกค้าทรู เรด การ์ด ที่กดรับรหัสสิทธิพิเศษ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษที่ 1. แล้ว 1 ครั้ง จะได้รับ 1 สิทธิ ลุ้นรับสิทธิพิเศษที่ 3. คือ รางวัลแพ็คเกจที่พัก 2 วัน 1 คืน ห้อง Paradise Suite Pool Villa โรงแรมเทวัญดารารีสอร์ทแอนด์ สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมอาหารค่ำ สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 24,900 บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมมูลค่าทั้งสิ้น 74,700 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้รางวัลประกอบด้วย - ห้องพัก Paradise Suite Pool Villa 2 วัน 1 คืน (1 ห้องนอน 1 ห้องนั่งเล่น พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว) สำหรับเข้าพักวันอาทิตย์ ถึง วันศุกร์ และไม่สามารถใช้วันเสาร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดต่อเนื่องได้ - อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน - อาหารเย็นแบบ A La Cart สำหรับ 2 ท่าน - หมดอายุ 30 พฤศจิกายน 2560
    2.3.2 ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จจากการรับสิทธิพิเศษที่ 1. ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันหากได้รับสิทธิพิเศษที่ 3. นี้ ทั้งนี้ วันที่ปรากฏในใบเสร็จของร้านค้าที่ร่วมรายการจะต้องเป็นวันเดียวกับที่ลูกค้ากดรหัสสิทธิพิเศษ
    2.3.3 เนื่องจากของรางวัลมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงขอมอบรางวัลให้แก่ลูกค้าที่ทำการกด รหัสสิทธิพิเศษ ตามข้อ 2.1 ในลำดับที่ 999, 1,999 และ 2,999 เป็นผู้มีสิทธิได้รับของรางวัล อนึ่ง กรณีลูกค้าผู้โชคดีในลำดับตามที่กำหนดข้างต้นไม่สามารถรับสิทธิได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกลำดับสำรองเรื่อยไปเป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลแทน เช่น ลูกค้าลำดับที่ 999 ไม่สามารถรับสิทธิได้ ลำดับถัดไปที่จะมีสิทธิได้รับของรางวัลคือ 1,000 หรือถัดไปทีละ 1 ลำดับจนกว่าจะได้ผู้มีสิทธิตรงตามข้อกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าในลำดับสำรองทุกลำดับไม่สามารถรับสิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายแล้ว มีลูกค้ารวมทั้งสิ้นไม่ถึงลำดับที่ 2,999 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการอย่างใดกับของรางวัลได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรต่อไป
    2.3.4 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลในวันทึ่ 7 กรกฎาคม 2560 ทาง www.trueyou.co.th นอกจากนี้ บริษัทจะทำการแจ้งไปยังเลขหมายโทรศัพท์ของลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลในสิทธิพิเศษที่ 3. นี้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
    2.3.5 ลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องแสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1
    2.3.6 หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว
    2.3.7 ผู้โชคดีต้องทำการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบริษัทจะมีการจัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้โชคดีผ่าน e-mail หลังจากที่ติดต่อผู้โชคดีได้แล้ว และตรวจสอบผู้โชคดีว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในการได้รับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว และเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ 2. แสดงใบเสร็จจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขในข้อ 2.1 3. ใบแสดงการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ภายในวันที่ระบุในตารางข้างต้น เวลา 09:00 – 17:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ หรือไม่พร้อมด้วยเหตุผลใดๆ ภายใต้การพิจารณาของบริษัท บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
    2.3.8 กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.3.7 แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
    2.3.9 ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล และตลอดระยะเวลาการเดินทางไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น
3.เงื่อนไขทั่วไป
  3.1 สิทธิใด ๆ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น บัตรกำนัล สิทธิพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
  3.2 ของรางวัล หรือสิทธิใด ๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  3.3 หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
  3.4 ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯ นี้ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
  3.5 พนักงานของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  3.6 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  3.7 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

สิ้นสุด : 11/06/60

อิ่มช้อปเพลิน ครบ 800 บาท แลกรับ Voucher ส่วนลดเงินสด จาก Mr.Pizza มูลค่า 250 บาท

ลูกค้าทรู อิ่มช้อปเพลิน ครบ 800 บาท แลกรับ Voucher ส่วนลดเงินสด จาก Mr.Pizza มูลค่า 250 บาท

เงื่อนไข
- 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดโครงการ
- จำนวนจำกัด 500 สิทธิ์
- รับสิทธิ์ได้ที่ชั้นจุดแลกของสมนาคุณภายในศูนย์ เวลา 11.00น – 20.00น.
- กดรหัสตามที่ระบุ เพื่อรับสิทธิ์
- สามารถรวมใบเสร็จได้เฉพาะภายในวันเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถรวมใบเสร็จข้ามวันได้

สิ้นสุด : 11/06/60